Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8177
Title: Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) toàn đực và tôm thường trong ruộng lúa ở huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau
Authors: Dương, Nhựt Long
Võ, Hoàng Liêm Đức Tâm
Đặng, Phát Đạt
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) toàn đực và tôm thường trên ruộng lúa ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau nhằm phát triển kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa, thúc đẩy nghề nuôi tôm càng xanh, mang lại lợi nhuận cao cho nông hộ. Đề tài được thực hiện trên 6 hộ nuôi với hai nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Nghiệm thức 1 là tôm toàn đực còn nghiệm thứ 2 thả giống tôm thường. Tôm được ương trong ao liền kề ruộng lúa diện tích 1000m2, mật độ 30 PL/m2, sau 2 tháng tôm được chuyển ra ruộng diện tích 1 ha. Nuôi thêm 4 tháng nửa thì thu hoạch. Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường nước (nhiệt độ, độ trong, pH, Oxy, N-NH4+, N-NO2-, P-PO43- đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm càng xanh. Sau 6 tháng nuôi, khối lượng trung bình của tôm ở nghiệm thức 1 và 2 lần lượt là 54,2 ± 1,7 g/con và 44,9 ± 1,4 g/con, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối dao động 0,03 – 0,56 g/ngày. Tỉ lệ sống của tôm đạt 28,2 – 34,1%. Năng suất tôm dao động từ 275 – 452 kg/ha. Lợi nhuận từ 17,59 - 27,49 triệu đồng/ha. Tỷ suất lợi nhuận đạt từ 85,4% -101,2%.
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8177
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
538.05 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.