Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82713
Title: Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
Authors: Trần, Thu Vân
Đinh, Thị Mỹ Hồng
Keywords: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Nhân tố ảnh hưởng
Mô hình nghiên cứu
Bình Định
Áp dụng chuẩn mực
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 606 .- Tr.60-62
Abstract: Tại Bình Định, việc áp dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp còn gặp nhiều vướng mắc trong cách hiểu và vận dụng. Bằng tổng quan các nghiên cứu trước kết hợp với việc phỏng vấn sâu chuyên gia, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định nhằm giúp các nhà quản lý xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới việc áp dụng chuẩn mực kế toán này trong doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82713
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.