Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83939
Title: Cải tiến công tác quản lý, tổ chức hoạt động phòng thí nghiệm quang học
Authors: Hoàng, Xuân Vinh
Nguyễn, Hữu Khanh
Keywords: Cải tiến công tác quản lý
Tổ chức hoạt động
Phòng thí nghiệm quang học
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ;Tr.83-104
Abstract: Bài viết nhằm tổng kết những công việc của giảng viên đã thực hiện tại phòng thí nghiệm Quang học trong những năm qua, với quan điểm nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo trong điều kiện mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83939
Appears in Collections:Trong Đại học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.