Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84063
Title: MẠNG XÃ HỘI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Authors: Phạm, Ngọc Quyền
Trương, Phước Thịnh
Keywords: HỆ THỐNG THÔNG TIN
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Những năm gần đây Internet đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt của đời sống trở nên phổ biến hơn. Trong đó các hoạt động kinh doanh qua Internet từ tìm kiếm, trao đổi, mua bán các sản phẩm từ nông nghiệp, các hàng hóa vật tư nông nghiệp, sự góp ý từ các chuyên gia trên các diễn đàn trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian, cũng như mức độ tin cậy cũng dần được khẳng định vị thế của mặt hàng nông sản thuộc lĩnh vực nông nghiệp của đất nước Vì những lý do trên, đề tài “Mạng xã hội nông nghiệp” trên nền tảng website được xây dựng với mong muốn đạt được các yêu cầu là cầu nối giữa người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng.Trở thành nền tảng nhằm hỗ trợ nông dân, thương lái, nhà cung cấp vật tư nông nghiệp trao đổi, mua bán hàng hóa với nhau.Giúp nông dân tìm kiếm thị trường về các lĩnh vực trồng trọt.Gắn kết nông dân với thương lái nhằm tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của nông dân.Hỗ trợ thương lái tìm được các mặt hàng cần thiết từ nông dân theo vùng, theo loại sản phẩm.Giúp nhà cung cấp vật tư nông nghiệp tìm đến nông dân một cách dễ dàng hơn. Giải đáp các thắc mắc của nông dân trong quá trình canh tác thông qua chuyên gia. “Mạng xã hội nông nghiệp” được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình PHP, sử dụng Laravel Framework kết hợp với các ngôn ngữ, thư viện và công nghệ hỗ trợ nền tảng website khác như: HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap. Ngoài ra hệ thống cũng sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
Description: 79 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84063
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.57 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.