Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84064
Title: HỆ THỐNG GỢI Ý NHÀ TRỌ, KHÁCH SẠNỞ CẦN THƠ
Other Titles: A RECOMMENDATION SYSTEM FOR HOTELS, BOARDING HOUSES IN CAN THO
Authors: Trần, Nguyễn Dương Chi
Nguyễn, Hữu Tính
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống gợi ý có thể đưa ra những mục thông tin phù hợp cho người dùng bằng cách dựa vào dữ liệu về hành vi trong quá khứ của họ để dự đoán những mục thông tin mới trong tương lai mà người dùng có thể thích. Hai nhánh tiếp cận thành công trong hệ thống gợi ý thuộc vào nhóm lọc công tác là mô hình nhân tố tiềm ẩn - xác định mối quan hệ tiềm ẩn trên cả người dùng và mục thông tin; và mô hình láng giềng - phân tích độ tương tự giữa các mục thông tin với nhau hay giữa những người dùng với nhau. Trong luận văn này, giới thiệu một tiếp cận ở nhánh khác là hệ thống gợi ý dựa trên nội dung. Ở đây, bên cạnh việc xây dựng một hệ thống trên nền web để gợi ý nhà trọ - khách sạn tại Cần Thơ, luận văn cũng đã điều chỉnh mô hình đã có để phù hợp hơn với yêu cầu bài toán. Song song đó, luận văn này nhằm tạo được bộ dữ liệu về nhà trọ khách sạn Cần Thơ gồm 408 nhà trọ và 461 khách sạn, kèm với thu thập đánh giá người dùng, từ đó gợi ý nhà trọ hoặc khách sạn phù hợp với nhu cầu người dùng.
Description: 73 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84064
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.