Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84181
Title: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay
Authors: Chu, Thị Thúy Hằng
Nguyễn, Thị Kim Liên
Keywords: Kinh tế tư nhân
Giải pháp phát triển
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 610 .- Tr.13-15
Abstract: Từ chỗ chỉ là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ hoạt động trong các khu vực phi chính thức, đến nay Việt Nam đã có những doanh nghiệp tư nhân theo đúng nghĩa, hoạt động trong các khu vực chính thức của nền kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển của kinh tế tư nhân vẫn gặp phải nhiều khó khăn, đối mặt với những thách thức mới cả trong nước và quốc tế. Bài viết tập trung phân tích thực trạng phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn sắp tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84181
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.