Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84207
Title: Động cơ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
Authors: Lê, Ngọc Phương Trâm
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Động cơ
Việt Nam
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 611 .- Tr.126-128
Abstract: Mục tiêu cùa bài báo này là làm rõ nguồn gốc tăng trường kinh tế Việt Nam bằng mô hình kế toán tăng trưởng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) vốn là nhân tố chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước những việc sử dụng vốn chưa hiệu quả; (ii) tỷ trọng đóng góp của lao động vào tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm dần, thay vào đó là tỷ trọng đóng góp của công nghệ; (iii) năng suất lao động của Việt Nam còn thấp; (iv) nền kinh tế định hướng thị trường đã có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế nhưng hiệu quả còn thấp; (v) cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng tiến bộ KH&CN hiện đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84207
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.