Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84233
Title: Bàn về ngữ nghĩa hai chữ “quân” (君) và “thần” (臣)
Authors: Phạm, Thị Thanh Vân
Hoàng, Ngọc Nguyễn Hồng
Keywords: Ngữ nghĩa
君 Quân
(臣) Thần
Tri nhận
Đẳng cấp
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 03 .- Tr.61-67
Abstract: Chữ Hán là văn tự biểu ý có lịch sử lâu đời. Mỗi chữ Hán là một chỉnh thể thống nhất giữa ba yếu tố hình, âm và nghĩa, trong đó, quan hệ hình và nghĩa thể hiện rõ nét đặc điểm tri nhận của người xưa về sự vật khách quan. Trung Quốc trải qua hơn 2300 năm chế độ phong kiến, quan niệm đẳng cấp ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều phương diện đời sống xã hội. Điều đó được phản ánh trong tính chất biểu ý của chữ Hán mà 君 quân và 臣 thần là những ví dụ tiêu biểu. Bài viết bằng phương pháp miêu tả, phân tích và thống kê, đi sâu khảo sát nghĩa của hai chữ 君 quân và 臣 thần, nhằm làm nổi bật quan niệm đẳng cấp xã hội của người xưa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84233
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.