Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84407
Title: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Vũ, Thị Hồng Diệp
Keywords: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Phát triển nông nghiệp
Ứng dụng công nghệ cao
Việt Nam
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 610 .- Tr.93-95
Abstract: Trong bối cảnh cách mạng công nghệ lần thứ tư, nông nghiệp Việt Nam những cơ hội và thách thức lớn trong quá trình phát triển. Ngành nông nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ cao nhằm phát huy những thế mạnh và tận dụng tốt những cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh của các mặt hàng nông sản trên thị trường trong và ngoài nước. Bài viết tập trung nghiên cứu, đánh giá những cơ hội và thách thức đối với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84407
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.