Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84410
Title: Nghiên cứu quản lý khai thác mặt đường theo tải trọng thực tế nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.
Authors: Hoàng, Quốc Long
Quách, Trí Diệu
Đặng, Quang Tuân
Keywords: Quản lý khai thác
Tải trọng thực tế
Mặt đường
An toàn giao thông
Tai nạn giao thông
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 1+2 .- Tr.92-96
Abstract: Bài báo đề cập đến nôi dung quản lý lý khai thác mặt đường theo tải trọng thực tế nhằm nâng cao an toàn giao thông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84410
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.