Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84574
Title: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở làng du lịch cộng đồng Kon Pring, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn Thị Bé, Ba
Nguyễn Như, Ý
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 30-Dec-2022
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về du lịch cộng đồng, nội dung, đặc điểm, nguyên tắc, điều kiện và mục tiêu của du lịch cộng đồng. Tổng kết kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng trên thế giới và tại Việt Nam. Phân tích tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại Làng DLCĐ Kon Pring. Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Làng DLCĐ Kon Pring, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84574
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.