Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84849
Title: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VƯỢT ĐÈN ĐỎ CHO GIAO THÔNG
Authors: Nguyễn, Công Danh
Võ, Khánh Quí
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Hằng năm có rất nhiều vụ vượt đèn đỏ diễn ra trên khắp cả nước gây ra hàng loạt tai nạn nghiêm trọng, phần lớn nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu ý thức của con người khi tham gia giao thông. Ngày nay, các đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt thêm máy quay mục đích để quan sát, lưu lại những phương tiện giao thông không tuân thủ pháp luật. Hiện nay, các cơ quan công an sẽ có một bộ phận để trích xuất, quan sát các máy quay trên đèn tín hiệu giao thông, kiểm tra xem có bất cứ phương tiện nào không tuân thủ thì sẽ ghi chú lại, áp dụng hình thức phạt nguội với những trường hợp này. Nhưng cách giải quyết này vẫn còn thủ công. Để giải quyết vấn đề về thời gian, cũng như công sức bỏ ra để quan sát những phương tiện giao thông vi phạm. Em đã phát triển một hệ thống nhận diện vượt đèn đỏ cho giao thông nhằm mục đích có thể đóng góp ý tưởng, công sức của em để giải quyết một phần nhỏ bé trong vấn đề to lớn mà lực công an của đất nước ta đang gặp phải.
Description: 70 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84849
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
24.89 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.