Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85207
Title: Ứng dụng ảnh viễn thám khảo sát nhiệt độ bề mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020
Authors: Nguyễn, Huy Anh
Nguyễn, Thùy Đoan Trang
Nguyễn, Thị Thảo Nguyên
Trần, Văn Trọng
Trần, Văn Sơn
Keywords: Landsat 8
Nhiệt độ bề mặt
Biến động nhiệt độ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng thuỷ văn;Số 729 .- Tr.29-39
Abstract: Là đô thị lớn và quan trọng của đất nước, TP. Hồ Chí Minh đang chịu sức ép lớn từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa. Diện tích đất đô thị, bê tông hóa tăng nhanh, đây là một trong các nguyên nhân làm cho nhiệt độ bề mặt ở thành phố gia tăng. Quá trình đảo nhiệt đô thị diễn ra mạnh, nhiệt độ giảm dần từ vùng trung tâm đô thị ra vùng ven đô. Bài báo giới thiệu kết quả sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 phân tích biến động nhiệt độ bề mặt TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016-2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy vùng có nhiệt độ bề mặt từ 30-40HC trong năm 2020 là 354,90 ha tăng 60,56 ha so với năm 2016, đồng thời vùng có nhiệt độ từ 20-30°C trong năm 2020 giảm 800ha so với năm 2016.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85207
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.