Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85211
Title: Phát triển kinh tế ở Việt Nam (1986-2021) chủ trương và một số thành tựu
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Mai
Keywords: Phát triển kinh tế
Chủ trương
Thành tựu
1986-2021
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 382 .- Tr.40-47
Abstract: Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế qua 35 năm đổi mới (1986-2021), Đảng luôn bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế của thời đại. Việt Nam là thành viên của nhiều tổ chức kinh tế khu vực và thế giới; là đối tác tin cậy của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ; có thị trường rộng lớn, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn trong khu vực và thế giới, đặc biệt là các cường quốc kinh tế. Qua đó, nền kinh tế Việt Nam đạt những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85211
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.77 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.