Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85218
Title: Gia cố nền đất bằng vật Geopolymer gốc tro đáy.
Authors: Đặng, Quốc Mỹ
Trần, Quang Huy
Phạm, Bá Linh
Keywords: Vật liệu Geopolymer
Gia cố nền đất bằng vật liệu Geopolymer
Vật liệu Geopolymer gốc tro đáy
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 7 .- Tr.34-37
Abstract: Kết quả cho thấy cường độ chịu nén cao nhất của đất cát và đất bụi thu được sau 28 ngày tương ứng là 8,6MPa và 2,5MPa. Hàm lượng các kim loại nặng rỉ ra từ đất sau gia cố đều ở dưới mức cho phép. Dựa trên những kết quả này, có thể kết luận rằng tro đáy có thể được sử dụng như một chất kết dính để gia cố cho nhiều loại đất khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85218
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.