Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85279
Title: Chất lượng cung ứng dịch vụ khuyến nông phục vụ sản xuất nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng
Authors: Nguyễn, Thị Thanh
Lê, Quốc Hội
Keywords: Khuyến nông
Sản xuất nông nghiệp
Đồng bằng sông Hồng
Cung ứng dịch vụ
Chất lượng
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 612 .- Tr.80-82
Abstract: Bài viết nhằm đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ khuyến nông dưới góc độ người sử dụng dịch vụ, tại vùng Đồng bằng sông Hồng, trên 6 chiều chất lượng là phương tiện hữu hình, sự tin cậy, khả năng đáp ứng, năng lực phục vụ, sự đồng cảm và kết quả dịch vụ. Trên cơ sở đó, xác định những mặt còn hạn chế và đề xuất một số khuyến nghị nhằm cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ khuyến nông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85279
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.