Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85531
Title: Ảnh hưởng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài của các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2021
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Nguyễn, Long Kiên
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào các tỉnh thành ĐBSCL trong giai đoạn từ 2013-2021. Từ đó, đề xuất các giải pháp để giúp các nhà quản lý đẩy mạnh việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong tương lai.
Description: 60 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85531
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.