Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85717
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong trồng mía của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Thị Phương Khánh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong trồng mía của nông hộ ở Phụng Hiệp,tỉnh Hậu Giang, qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của nông hộ trồng mía trên địa bàn nghiên cứu.
Description: 61 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85717
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.