Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85932
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Tiền
Authors: Lê, Tín
Nguyễn, Duy Anh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở số liệu của Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Tiền. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.
Description: 221 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85932
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
14.62 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.