Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86005
Title: Những điều chỉnh về quan điểm an ninh quốc gia của Trung Quốc thời kỳ Tập Cận Bình
Authors: Hoàng, Huệ Anh
Keywords: Trung Quốc
Tập Cận Bình
Đại hội XVIII
An ninh
Quan niệm
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.03-14
Abstract: Trên cơ sở quan niệm an ninh quốc gia của bốn thế hệ lãnh đạo trước, bao gồm “An ninh truyền thống” thời Mao Trạch Đông, “An ninh tổng hợp” thời Đặng Tiểu Bình, “An ninh mới” thời Giang Trạch Dân và “An ninh hài hòa” thời Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc thời đại Tập Cận Binh đã đưa ra khái niệm “An ninh quốc gia tổng thể”, “Cộng đồng chung vận mệnh” và “Tầm nhìn an ninh châu Á” với nội hàm phong phú, thể hiện tính toàn diện, tính thời đại, nhằm thích ứng với môi trường an ninh nhiều thách thức hơn trước và định vị lại bản thân sau cuộc trỗi dậy ngoạn mục về kinh tế, với mục tiêu cuối cùng là phục hưng dân tộc Trung Hoa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86005
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.