Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86104
Title: Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn G.A THIÊN LONG PHÁT
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Thị Ngọc Mỹ
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích công tác quản trị bán hàng tại công ty TNHH G.A Thiên Long Phát, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này trong thời gian tới
Description: 90 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86104
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.