Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86406
Title: Phân tích thực trạng quản lý điểm đến du lịch cộng đồng tại thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Vận dụng cơ sở lý thuyết quản lý điểm đến du lịch để phân tích thực trạng quản lý điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó, một số định hướng giải pháp quản lý điểm du lịch được đề xuất.
Description: 91 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86406
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.