Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86480
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Chí Hào
Authors: Mai, Văn Nam
Trần, Hoàng Trạng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH xăng dầu Chí Hào để đưa ra những biện pháp khắc phục những khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Description: 51 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86480
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
957.09 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.