Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86922
Title: Tối ưu hóa quy trình tổng hợp biodiesel từ mỡ gà bằng phương pháp bề mặt đáp ứng.
Authors: Nguyễn, Văn Đạt
Phạm, Bạch Tuyết Anh
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay, an ninh năng lượng đang là vấn đề cấp thiết với mỗi quốc gia trên thế giới khi nguồn năng lượng hoá thạch ngày càng cạn kiệt. Các nghiên cứu, khảo sát để tìm ra nguồn năng lượng khác, đáp ứng mục tiêu giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ thế giới được chú trọng và triển khai tích cực. Tổng hợp nhiên liệu sinh học nói chung và biodiesel nói riêng từ những nguồn nguyên liệu khác nhau đã được con người nghiên cứu, sản xuất và đưa vào sử dụng. Việc sử dụng mỡ gà để tổng hợp biodiesel, một loại nhiên liệu thân thiện với môi trường đã được thực hiện trong nghiên cứu này. Để đạt được mục tiêu này, quá trình một giai đoạn là transester hóa với methanol xúc tác KOH đã được sử dụng để tổng hợp biodiesel từ mỡ gà (AV = 3.29 mg KOH/g). Điều kiện tối ưu của phản ứng đạt được bằng cách sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) kết hợp với mô hình tâm phức hợp (CCD). Kết quả cho thấy quá trình transester hóa đạt được hiệu suất tối ưu là 94.85% tương ứng với các điều kiện sau: hàm lượng methanol và chất xúc tác lần lượt là 23.47% và 0.5% so với khối lượng mỡ và thời gian phản ứng là 120 phút. Những kết quả này cho thấy rằng mỡ gà cũng là nguyên liệu có nhiều tiềm năng để sản xuất biodiesel
Description: 51 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86922
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.