Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87290
Title: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN DÙNG MICROSERVICES
Authors: Nguyễn, Công Danh
Dương, Hoàng Kha
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Với sự phát triển nhanh chóng của hệ thống phần mềm. Để giải quyết một phần vấn đề của kiến trúc Monilithic thì kiến trúc Microservices được sinh ra. Microservices là một kiến thức quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm và kiến trúc hệ thống phân tán. Đây là một phương pháp tiếp cận thiết kế hệ thống phân tán bằng cách chia nhỏ ứng dụng thành các dịch vụ nhỏ, độc lập, có khả năng phát triển, triển khai và mở rộng độc lập. Nhờ đó mà kiểu kiến trúc này giúp cho hệ thống được phân chia ra thành những thành phần đơn giản, dễ bảo trì, dễ mở rộng hơn, tăng khả năng tích hợp điểm mạnh của nhiều công nghệ. Chính vì vậy mà rất nhiều hệ thống lớn đã và đang chuyển sang sử dụng kiến trúc Microservices. Với những điểm lợi mà kiến trúc Microservices mang lại, chúng tôi quyết định thực hiện đề tài luận văn “Phát triển ứng dụng quản lý bán hàng trực tuyến dùng Microservices” để nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm, những ưu điểm, nhược điểm cũng như cách để thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống Microservices hiệu quả. Sau khi tìm hiểu chúng tôi vận dụng kết quả tìm hiểu được vào việc phát triển ứng dụng thương mại điện tử với những chức năng cơ bản và hệ thống có khả năng phục hồi, healthcheck, ghi log tập trung và phân tích log để ứng dụng kết quả nghiên cứu của mình.
Description: 105 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87290
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.31 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.