Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8753
Title: Cạnh tranh trên thị trường bán lẻ Việt Nam
Authors: Vũ, Hoàng Linh
Phạm, Bích Ngọc
Keywords: Thị trường bán lẻ
FDI
Doanh nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 526 .- Tr.54-58
Abstract: Cạnh tranh trên thị trường bán lẻ Việt Nam trong hơn 10 năm qua (kể từ sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO - 2007) ngày càng quyết liệt. Đặc biệt là năm 2018 - năm Việt Nam phải thực hiện cam kết hội nhập sâu rộng hơn với việc mở cửa thị trường hoàn toàn và gỡ bỏ các rào cản kinh doanh cho các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy liệu 2 phân khúc truyền thống và hiện đại có những thay đổi như thế nào? Các doanh nghiệp đã sử dụng các chính sách gì để có thể cạnh tranh gay gắt trên thị trường? Bài viết tập trung phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của các nhà bán lẻ, chính sách cạnh tranh của các nhà bán lẻ và những tác động hiện tại của cạnh tranh đối với thị trường bán lẻ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8753
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.