Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87568
Title: Tác động của dịch COVID-19 đến tăng trưởng doanh số của các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ tại Nga
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Hoàng Ngọc
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá và phân tích tác động của dịch COVID - 19 đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và bán lẻ. Từ những kết quả phân tích, tác giả đề xuất các giải pháp và hàm ý chính sách phù hợp để hỗ trợ sự phục hồi cho doanh nghiệp và tăng trưởng doanh số của các doanh nghiệp tại Nga vượt qua thời gian gián đoạn.
Description: 113 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87568
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.