Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87612
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Mỹ phẩm thuần chay của người dân thuộc thế hệ Z tại thành phố Cần Thơ
Authors: Đỗ, Thị Tuyết
Cam, Huỳnh Trúc Thư
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng mỹ phẩm thuần chay của người dân thuộc thế hệ Z tại Thành phố Cần Thơ, từ đó đưa ra những hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy lựa chọn dòng sản phẩm này trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Description: 90 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87612
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.