Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87715
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sách trên sàn thương mại điện tử Tiki của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Đức Tiến
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn mua sách trên sàn thương mại điện tử Tiki của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất hàm ý cho quản trị nhằm thúc đẩy lựa chọn mua sách đọc trên sàn thương mại điện tử Tiki.
Description: 88 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87715
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.