Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87729
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng khi sử dụng sàn thương mại điện tử Lazada và Shopee tại thành phố Cần Thơ
Authors: Bùi, Thị Kim Thanh
Nguyễn, Tiến Đạt
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi sử dụng sàn TMĐT Lazada và Shopee để mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ. Qua đó, đề xuất một số gợi ý cho Lazada và Shopee nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong khu vực nghiên cứu cũng như các khu vực lân cận
Description: 83 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87729
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.