Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88322
Title: Ảnh hưởng của các công cụ tiếp thị kỹ thuật số đến quyết định mua sản phẩm mỹ phẩm organic của giới trẻ tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Bảo Châu
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Keywords: Marketing
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của các công cụ tiếp thị kỹ thuật số đến quyết định mua hàng của giới trẻ tại thành phố Cần Thơ, cụ thể là sản phẩm mỹ phẩm organic và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của các công cụ tiếp thị kỹ thuật số ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của giới trẻ tại thành phố Cần Thơ.
Description: 94 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88322
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.