Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88518
Title: Xây dựng ngữ liệu đọc mở rộng và bài tập rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 3
Authors: Lê, Ngọc Hóa
Võ, Thị Như Quỳnh
Keywords: Sư phạm Gíáo dục Tiểu học mầm non
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về đọc mở rộng. Xây dựng các ngữ liệu đọc mở rộng theo chủ đề và bài tập tương ứng nhằm hỗ trợ học sinh lớp 3 rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua quá trình đọc mở rộng. Cuối cùng, thực nghiệm sư phạm được tiến hành nhằm kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các ngữ liệu đọc mở rộng và bài tập đã được thiết kế.
Description: 133 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88518
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.98 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.