Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/90479
Title: Chung Cư 9 Tầng – TP.HCM
Authors: Hồ, Ngọc Tri Tân
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Kỹ thuật xây dựng
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn: Gồm 3 phần - Phần I: Kiến trúc công trình. • Chương 1: Giới thiệu công trình. • Chương 2: Thiết kế kiến trúc - Phần II: Kết cấu Thượng Tầng • Chương 3: Tiêu chuẩn và tải trọng • Chương 4: Thiết kết kế cấu sàn • Chương 5: Thiết kế kết cấu hồ nước mái • Chương 6: Thiết kế kết cấu cầu thang. • Chương 7: Thiết kế kết cấu khung - Phần III: Kết cấu thượng tầng • Chương 8: Số liệu thiết kế móng • Chương 9: Phương án móng cọc ép.
Description: 214 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/90479
Appears in Collections:Trường Bách khoa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.