Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/91738
Title: Nghiên cứu hoạt tính kháng cầu trùng gà trong điều kiện in vitro của tinh dầu vỏ quế và dịch chiết tỏi
Authors: Nguyễn, Hữu Hưng
Nguyễn, Hồ Bảo Trân
Hà, Thị Cẩm Nhung B1804249
Keywords: Thú y
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm xác định tác dụng của tinh dầu vỏ quế và dịch chiết tỏi lệ noãn nang cầu trùng gà ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Description: 75 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/91738
Appears in Collections:Trường Nông nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.