Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/91918
Title: Xác định quy luật thay đổi áp suất phun của hệ thống phun nhiên liệu diesel kiểu Commonrail bằng thực nghiệm trên bệ thử con lăn
Authors: Nguyễn, Hoàng Vũ
Trần, Trọng Tuấn
Phạm, Trung Kiên
Keywords: Áp suất rail
Commonrail
Động cơ 2.5 TCI-A
Bệ thử con lăn
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 302 .- Tr.135-140
Abstract: Bài báo trình bày kết quả thực nghiệm trên bệ thử con lăn nhằm xác định quy luật thay đổi áp suất phun của hệ thống phun nhiên liệu (HTPNL) diesel kiểu CommonRail (CR) lắp trên động cơ diesel 2.5 TCI-A (xe Huyndai Starex HI- BUS). Cùng với kết quả xác định sự thay đổi về số lần phun trong một chu trình công tác (CTCT) theo [5], cho chúng ta bức tranh tổng thể về quy luật cung cấp nhiên liệu (QLCCNL) của động cơ 2.5 TCI-A trên toàn vùng làm việc đã khảo sát. Kết quả nghiên cứu được sử dụng để hoàn thiện mô hình mô phỏng HTPNL kiểu CR và mô hình mô phỏng CTCT của động cơ diesel dùng hệ thống phun này trong các phần mềm mô phỏng chuyên dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/91918
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.