Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92115
Title: Sử dụng mạng nơ ron nhân tạo với mô hình phân tử hữu hạn để xếp hạng tải trọng cầu dầm thép
Authors: Nguyễn, Hữu Hưng
Trần, Thị Thu Hằng
Trần, Minh Long
Keywords: Mạng nơ ron nhân tạo
Cầu thép
Xếp hạng tải trọng
Tĩnh tải
Hoạt tải
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 3 .- Tr.9-14
Abstract: Công trình cầu sau một thời gian khai thác cần có những đánh giá về tải trọng khai thác thực tế của các công trình này. Các cách làm hiện nay tại Việt Nam thường áp dụng theo các tài liệu hướng dẫn đánh giá cầu của Hoa Kỳ (The Manual for Bridge Evaluation- MBE). Với cách đánh giá truyền thống cần phải xác định được khả năng chịu lực của kết cấu và các hiệu ứng do tải trọng tĩnh tải và hoạt tải gây ra. Công việc tính toán trên cần phải có kiến thức chuyên sâu và hiệu rõ các thành phần trong đó. Ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, không chỉ có máy tính các điện thoại thông minh ngày càng trở lên phổ biến, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã đi vào hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. Do đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc xếp hạng tải trọng cầu là công việc không còn xa lạ nữa. Bài báo tiến hành xây dựng mạng nơ ron nhân tạo và ứng dụng trong việc đánh giá xếp hạng tải trọng cầu dầm thép, kết quả thu được bằng phương pháp đề xuất được so sánh với phương pháp truyền thống, phương pháp ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo của tác giả khác và cho kết quả có độ tin cậy cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92115
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.