Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92212
Title: Những sự kiện lớn về giao thông vận tải Việt Nam từ Thế kỷ 19 đến đầu Thế kỷ 21.
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Những sự kiện lớn
Giao thông vận tải
Việt Nam
Thế kỷ 19
Thế kỷ 21
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 11 ; Tr.63-64
Abstract: Bài viết về những sự kiện lớn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 30 /4/1953 bằng sắc lệnh số 156 - SL, thành lập Bộ giao thông công chính đảm nhiệm các công việc xây dựng quản lý đường bộ, đường sắt, đường sông, nhằm phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bộ giao thông công chính sau này là Bộ giao thông vận tải.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92212
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
699.01 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.