Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92305
Title: Nghiên cứu đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất xi măng tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Huyền
Vũ, Phương Thảo
Lê, Nguyễn Việt Hoàng
Keywords: Công nghiệp
Xi măng
Quản lý môi trường
Giảm thiểu phát thải
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 10 .- Tr.45-49
Abstract: Với sản lượng trên 110 triệu tấn xi măng một năm, Việt Nam có vị thế là một trong số năm quốc gia xuất khẩu xi măng. Với đặc thù là một ngành sản xuất tiêu thụ một lượng lớn tài nguyên, năng lượng và thải bỏ ra môi trường rất nhiều khí thải (bao gồm các loại khí axit, khí nhà kính) cũng như bụi mịn. Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu tại 46 doanh nghiệp cho thấy phần lớn các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đều nghiêm túc trong việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, chủ động thực hiện các chương trình ISO 14001 trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được khảo sát đều đã lắp đặt các hệ thống xử lý bụi đạt yêu cầu, nhưng mới chỉ một số doanh nghiệp đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý NOx. Còn nhiều doanh nghiệp chưa lắp đặt hệ thống quan trắc khí tự động online theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo định hướng giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, nếu xem xét về sự phát triển lâu dài, để đảm bảo tính bền vững của quá trình phát triển, cần có các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hướng tới giảm thiểu chất thải, giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên, thu hồi tận dụng nhiệt thừa. Một số doanh nghiệp đã bước đầu triển khai các giải pháp, tuy nhiên cần có cơ chế chính sách ưu đãi để hỗ trợ các nhà máy trong quá trình đầu tư ban đầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92305
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.95.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.