Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9251
Nhan đề: Hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Nguyễn, Văn Điệp
Từ khoá: Hiệu quả đầu tư
Doanh nghiệp du lịch
Thành phố Vinh
Nghệ An
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.157-159
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp du lịch tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An trong năm 2016 bằng phương pháp định tính. Kết quả cho thấy, hiện nay trên địa bàn TP. Vinh có 59 doanh nghiệp kinh doanh trong ngành du lịch. Các doanh nghiệp có quy mô vốn và tài sản tương đối lớn, song quy mô doanh thu, nhất là lợi nhuận tương đối thấp. Chính vì vậy, các chỉ tiêu tài chính phản ánh hiệu quả đầu tư trung bình đều ở mức rất thấp (<5%). Với kết quả này, tác giả đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả và khuyến khích mở rộng đầu tư trong ngành du lịch tại TP. Vinh thời gian tới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9251
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.5 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.