Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93177
Title: Nghiên cứu thiết kế và chees tạo máy phay CNC 5 trục = Study on design and manufacture 5 axis CNC milling machine
Authors: Nguyễn, Hữu Quang
Nguyễn, Anh Tuấn
Trịnh, Kiều Tuấn
Nguyễn, Văn Khiết
Keywords: CNC
Máy phay CNC 5 trục
Thiết kế
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 295 .- Tr.241-248
Abstract: Hiện nay, việc ứng dụng máy CNC 5 trục trong thực tế sản xuất cơ khí ngày càng phổ biến. Đặc biệt, với các chi tiết có biên dạng phức tạp, việc sản xuất chỉ hiệu quả khi gia công trên máy CNC 5 trục. Tuy nhiên, giá thành nhập ngoại của các loại máy CNC 5 trục thường rất cao và trong quá trình sử dụng khi có sự cố thì việc thay thế, hiệu chỉnh máy khá phức tạp, tốn kém. Vì vậy, trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây với mong muốn làm chủ công nghệ phay CNC 5 trục để phục vụ công tác đào tạo trong trường đại học, nhóm tác giả đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy phay CNC mini 5 trục. Kết quả thử nghiệm cho thấy, máy phay CNC 5 trực nhóm nghiên cứu thiết kế chế tạo hoạt động tốt, có thể gia công các chi tiết trên một số vật liệu như: gỗ, nhựa, mica... Các chi tiết gia công đạt độ chính xác 0,01mm. Máy có thể ứng dụng trong đào tạo lập trình, vận hành máy phay CNC.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93177
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.