Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93211
Title: Lợi ích và chính sách của Mỹ tại biển Đông từ năm 2009 đến năm 2023
Authors: Vũ, Vân Anh
Trần, Nam Hải
Nguyễn, Quỳnh Trang
Keywords: Biển Đông
Mỹ
Chính sách đối ngoại
Châu Á - Thái Bình Dương
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 4 .- Tr.12-19
Abstract: Từ năm 2009, sự điều chỉnh trọng tâm chiến lược của Mỹ sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương đặt ra nhiều quan ngại về cạnh tranh gia tăng giữa các nước lớn, đặc biệt là cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc cùng nguy cơ bất ổn tại khu vực. Những điểm nóng có tranh chấp tại khu vực sẽ là tâm điểm của các cuộc cạnh tranh. Biển Đông được nhìn nhận như là một trong những điểm nóng hàng đầu, do đó, nghiên cứu lợi ích và chính sách của Mỹ tại Biển Đông là cần thiết để đánh giả khả năng và mức độ can dự của Mỹ tại Biển Đông. Bài viết này làm rõ lợi ích của Mỹ ở Biển Đông cùng với định hướng và triển khai chính sách Biển Đông của cường quốc này trong giai đoạn 2009-2023 trên các phương diện pháp lý, an ninh quân sự và chính trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93211
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.44.148


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.