Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93302
Title: Thúc đẩy việc học tiếng Anh trực tuyến nhằm mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm cho lao động nữ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Thị Nhiên
Keywords: Cách mạng Công nghiệp 4.0
Lao động nữ
Mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm
Việc học tiếng Anh trực tuyến
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 638 .- Tr.78-80
Abstract: Tại Việt Nam, lao động nữ tham gia thị trường lao động chiếm tỷ lệ cao, 49%, nhưng tiềm năng của lực lượng lao động này vẫn chưa được phát huy tối đa do sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới trong cơ hội việc làm, quyền lựa chọn công việc, các gánh nặng không cân xứng trong trách nhiệm chăm sóc gia đình và những nguyên nhân khác. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ trên toàn cầu, lao động nữ phải đối diện với rất nhiều những thách thức hơn so với lao động nam. Một trong những thách thức mà họ phải đối diện hiện nay là trình độ tiếng Anh kém - không đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng do đó dẫn đến thất bại trong tìm kiếm các công việc đem lại thu nhập cao hay công việc đem lại cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93302
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.