Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93726
Title: HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH THÔNG QUA HÌNH ẢNH
Other Titles: A MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR HEALTH EXAMINATION REGISTRATION INTEGRATED DISEASE DIAGNOSIS BASED ON IMAGES
Authors: Nguyễn, Thanh Hải
Bùi, Đăng Hà Phương
Nguyễn, Tiến Đạt
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong nền công nghiệp hiện đại ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, đã và đang đạt những thành tựu vô cùng to lớn với nhiều nghiên cứu và đóng góp to lớn của các nhà khoa học trong lĩnh vực y tế. Việc ứng dụng kết hợp khoa học công nghệ vào lĩnh vực y tế đã và đang trở thành xu thế chung của các quốc gia trên thế giới trong đó việc kết hợp các mô hình khoa học như trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) vào trong chẩn đoán trên ảnh y khoa đã trở nên nổi bật trong những năm gần đây. Nếu như trước đây việc chẩn đoán bệnh trên ảnh y khoa là việc rất khó đối với những người thiếu chuyên môn, còn đối với bác sĩ thì đòi hỏi phải có chuyên môn cao trong lĩnh vực thì ngày nay với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) thì việc chẩn đoán đã trở nên dễ dàng và độ chính xác đem lại cũng rất cao. Vì thế đề tài đã ra đời và đánh giá trên những tập dữ liệu khác nhau như tập dữ liệu ung thư mô tuyến vú, tập dữ liệu phân lớp bệnh trên ảnh xray phổi, và tập dữ liệu nhiễm trùng phổi covid-19 ở cơ thể người. Các tập dữ liệu được nêu trên được phân lớp thông qua các kiến trúc Transfer learning như Xception, Resnet và Vgg16 mục đích để tìm ra được kiến trúc phù hợp với tập dữ liệu nhất. Ngoài ra việc tìm được vùng bệnh thông qua các mô hình, kiến trúc học sâu là việc cần thiết và quan trọng của đề tài, đánh giá trên mô hình như là Unet, Unet++, Unet3+ để tìm ra được mô hình phù hợp với tập dữ liệu cũng là một phần của bài toán. Các vùng nhiễm trùng phổi sẽ được các mô hình làm nổi bật và có thể khoan được vùng đó mà không sử dụng quá nhiều kiến thức chuyên môn.
Description: 116 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93726
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.