Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/94507
Title: Một số yếu tố tiên lượng nặng ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 mắc covid-19
Authors: Vũ, Bích Nga
Nông, Thùy Linh
Nguyễn, Lân Hiếu
Đỗ, Thu Thảo
Keywords: Đái tháo đường typ 2
Covid-19
Tiên lượng
Issue Date:  2
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 159, Số 11 .- Tr.195-203
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu nhằm khảo sát một số yếu tố tiên lượng nặng và tử vong ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 mắc COVID-19 tại Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19. Nghiên cứu tiến hành trên 241 bệnh nhân đái tháo đường typ 2 mắc covid từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Trong 241 bệnh nhân đái tháo đường typ 2, có 24,1% bệnh nhân tử vong. Tỷ lệ tử vong của nhóm đái tháo đường cao hơn nhóm không đái tháo đường, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Nhóm bệnh nhân nặng và nguy kịch, tử vong có glucose máu, HbA1c, bạch cầu trung tính, ferritin, creatinin máu, D-dimer, Crp-hs, điểm SI X-quang ngực, nhịp thở cao hơn nhóm nhẹ và trung bình. Nhóm nặng, nguy kịch, tử vong có chỉ số SpO2 và bạch cầu lympho thấp hơn. Nhóm nặng và nguy kịch, tử vong cần hỗ trợ liệu pháp oxy liều cao hơn, tỉ lệ cần kiểm soát đường huyết bằng bơm tiêm điện cao hơn nhóm tiêm vaccin có tỷ lệ bệnh nhân nặng và nguy kịch thấp hơn nhóm không tiêm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/94507
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.