Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95484
Title: Phân tích thực trạng marketing đối với dịch vụ lữ hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và du lịch Công Đoàn Cần Thơ
Authors: Bùi, Lê Thái Hạnh
Nguyễn, Thị Mỹ Ngọc
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu và hiểu rõ về việc thực hiện chiến lược marketing đối với dịch vụ lữ hành của Công ty TNHH MTV Thương Mại và Du lịch Công Đoàn Cần Thơ, tại thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu nhằm tìm ra các vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực marketing và đề xuất các chiến lược marketing du lịch hợp lý để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.
Description: 63 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95484
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.231.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.