Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96299
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đăng kí cấp mã vùng trồng sầu riêng của nông hộ tại huyện Phong Điền.
Authors: Phạm, Lê Thông
Trương, Võ Tường Vy
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đăng ký cấp mã vùng trồng sầu riêng của nông hộ tại huyện Phong Điền, từ đó đưa ra các giải pháp giúp nâng cao khả năng tham gia của các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu.
Description: 51 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96299
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
922.61 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.