Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96831
Title: Di cư với vấn đề đất đai của các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên
Authors: Vương, Xuân Tình
Trần, Hữu Nghị
Trần, Ngọc Thanh
Keywords: Di cư
Tây Nguyên
Dân tộc tại chỗ
Đất đai
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.03-15
Abstract: Sau năm 1975, đã diễn ra cuộc di cư lớn, chủ yếu là của người Kinh và các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên. Mục đích của những người di cư, kể cả di cư theo kế hoạch và di cư tự do là để có nguồn đất canh tác nông nghiệp tốt hơn quê cũ. Di cư đã làm thay đổi cơ cấu dân số ở Tây Nguyên, khiến các dân tộc tại chỗ trở thành thiếu số, bị hạn chế quỹ đất, phải bán đất cho người di cư vì chi tiêu, nợ nần dẫn đến thiếu đất canh tác. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của người di cư, các dân tộc tại chỗ đã thay đổi cách sử dụng đất khi gắn với kinh doanh hàng hóa. Để hạn chế tác động tiêu cực từ di cư đến vấn đề đất đai của các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên, chính quyền cần có cơ chế đặc thù để quản lý việc bán đất của họ, đặc biệt với hộ nghèo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96831
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.