Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98964
Title: Tối ưu hóa quy trình tổng hợp biodiesel từ mỡ heo bằng phương pháp bề mặt đáp ứng.
Authors: Nguyễn, Văn Đạt
Nguyễn, Thành Đạt
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Nội dung tóm tắt tiểu luận: Ngày nay, an ninh năng lượng đang là vấn đề cấp thiết với mỗi quốc gia trên thế giới khi nguồn năng lượng hoá thạch ngày càng cạn kiệt. Các nghiên cứu, khảo sát để tìm ra nguồn năng lượng khác, đáp ứng mục tiêu giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ thế giới được chú trọng và triển khai tích cực. Tổng hợp nhiên liệu sinh học nói chung và biodiesel nói riêng từ những nguồn nguyên liệu khác nhau đã được con người nghiên cứu, sản xuất và đưa vào sử dụng. Việc sử dụng mỡ heo để tổng hợp biodiesel, một loại nhiên liệu thân thiện với môi trường đã được thực hiện trong nghiên cứu này. Để đạt được mục tiêu này, quá trình một giai đoạn là transester hóa với methanol xúc tác KOH đã được sử dụng để tổng hợp biodiesel từ mỡ heo (AV = 1,683 mg KOH/g). Điều kiện tối ưu của phản ứng đạt được bằng cách sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) kết hợp với mô hình tâm phức hợp (CCD). Kết quả cho thấy quá trình transester hóa đạt được hiệu suất tối ưu đạt được 89,90% tương ứng với các điều kiện sau: hàm lượng methanol 36,64% (so với khối lượng mỡ), nồng độ xúc tác 1,03% (so với khối lượng mỡ) và sau 94,86 phút thực hiện phản ứng.
Description: 53 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98964
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.