Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99
Title: Nghiên cứu sự thay đổi các tính chất kéo giãn của chỉ may sau quá trình may =
Other Titles: Study on the changes in tensile properties of sewing thread after sewing process
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Dương, Công Bằng
Keywords: Tính chất kéo giãn của chỉ may
Sự giảm độ bền đứt và độ giãn đứt chỉ
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 9 .- Tr.91-95
Abstract: Các tính chất kéo giãn của chỉ may đóng vai trò quyết định tới chất lượng, ngoại quan và tính thẩm mỹ của đường may. Tuy nhiên, các tính chất kéo giãn của chỉ may bị giảm đi đáng kể trong và sau quá trình may (đặc biệt là trên các máy may công nghiệp hiện đại, tốc độ cao) do liên tục phải chịu các ứng suất và biến dạng lặp đi lặp lại với tần suất cao (kéo giãn, uốn, nén, xoắn, trượt, cắt, nhiệt độ cao, ma sát, mài mòn). Bài báo trình bày nghiên cứu sự thay đổi độ giãn và các tính chất kéo giãn sau khi may của 5 loại chỉ may trên 2 mẫu vải Denim phục vụ đơn hàng xuất khẩu của công ty TNHH May Đức Giang. Kết quả cho thấy độ giãn của chỉ sau khi may là không lớn (chỉ từ 1,22+2,25%) và chưa ảnh hưởng tới chất lượng đường may. Mức độ suy giảm độ giãn đứt của chỉ sau khi may trên vải số 2 cao hơn vải số 1 (khoảng 8.17% so với 4.63%). Tuy nhiên, độ bền đứt chỉ sau khi may bị giảm đáng kể từ 1% (chỉ số 3) đến 52,4% (chỉ số 4) và có thể giảm độ bền và chất lượng đường may.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/99
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
186.17 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.