Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99218
Title: Công tác quản lý chi các chế độ bảo hiểm xã hội tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Vân
Đặng, Kim Oanh
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Công tác quản lý chi
Thành phố Sông Công
Tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 610 .- Tr.73-75
Abstract: Bài viết phân tích công tác quản lý chi các chế độ bảo hiểm xã hội ở địa phương cấp huyện. Với số liệu thứ cấp được thu thập chủ yếu từ Bảo hiểm xã hội thành phố Sông Công, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, bằng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh, bài viết đã phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chi các chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2017-2019. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích các nguyên nhân, định hướng, chính sách và các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi các chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99218
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.